Pregled po oznakah

dogovor

nabiralnik_spd

Podpis dogovora z upravo pošte

Dne 5. 2. smo na upravo naslovili prvi paket zahtev, se potem uspeli poenotiti tudi s SDPZ in začeli kar naporna pogajanja o izboljšanju delovnih pogojev, o ureditvi delovnega časa, o normiranju, letnih dopustih, varnosti in zdravju pri delu ter še o čem.