V letu 2015 je bilo realizirano zmanjševanje števila zaposlenih za 77 manj v primerjavi s koncem leta 2014. V obdobju zadnjih petih let pa se približamo številki 800 zaposlenih manj.