O SPD

Naši začetki segajo v konec leta 2007, ko smo se delavci Pošte Slovenije spoznali na spletnih forumih in blogih. Jasno je bilo, da je potrebno nekaj temeljito spremeniti na področju zaščite delavskih pravic delavcev Pošte Slovenije. Ugotovili smo, da je med zaposlenimi veliko nezadovoljstvo glede delovnih razmer in pogojev dela.

Počasi, vendar vztrajno smo se začeli povezovati in organizirati. Izmenjali smo si razna mnenja in stališča ter prišli do skupne ugotovitve:

Samo v sindikatu, ki ga bodo resnično vodili delavci in ki se bo resnično boril za pravice delavcev, bo možno doseči spremembe in povrniti zaposlenim zadovoljstvo pri opravljanju svojega dela.

Pri iskanju rešitev reorganiziranja sindikata smo se povezali s Konfederacijo sindikatov 90 (KS90), ki je že reprezentativen sindikat v Pošti Slovenije.

Željo po združitvi so prvi izrazili delavci s PE Maribor in PE Koper. Tako smo sklicali sestanka v Sečovljah in v Mariboru. Kljub začetnim nevšečnostim, ki jih tukaj ne bi rad omenjal, se je obeh sestankov udeležilo veliko število delavcev. Predstavili smo ideje in jih povabili k sodelovanju. Odziv je bil velik – pridobili smo prvo število novih članov.

Pred božičnimi prazniki smo na željo delavcev s PE Celje, da se nam pridružijo, organizirali sestanek tudi na njihovem območju. Tako je v enem mesecu naše število članov naraslo.

Takoj po novoletnih praznikih smo na enak način organizirali še sestanek v PE Murska Sobota. V istem tednu je sledil sestanek še v PE Ljubljana, kjer so bili, poleg delavcev s PE Ljubljana, povabljeni tudi delavci ostalih enot Pošte Slovenije. Sestanka so se udeležili delavci iz vseh PE. Na voljo je tudi zapisnik s tega sestanka. (zapisnik)

V začetku februarja pa smo naše ideje o združitvi predstavili še delavcem iz PE Novo Mesto.

Število članov zelo hitro narašča, člani so delavci z vseh PE Pošte Slovenije. Z veliko podporo sodelavcev smo tako tudi uradno dobili enoten sindikat na nivoju celotne Pošte Slovenije.

Za uspešnost našega delovanja je ključna vaša podpora sindikatu. V kolikor še niste član Sindikata poštnih delavcev vas vabimo, da se nam pridružite in podprete naše delo v skupno dobro.

Pristopno izjavo lahko najdete tukaj: